Rukovodilac

skillset

Odluka

Beograd, 25.12.2020

direktor predrag petrovic

Na osnovu zakona o privrednim društvima SL.Glasnika 91/44 i dr. odluke zakona Republike Srbije donosim sledeću odluku o imenovanju rukovodioca i odgovornog lica za zastupanje:

Navedena lica su potpuno odgovorna za profesionalno izvršavanje svih poslovnih zadataka na dnevnom, nedeljnom i mesečnom nivou, uz adekvatnu dostavu potrebnih izveštaja povodom postignutih realizacija poslovanja MASSIV turističkog objekta na Kopaoniku. Pravnoj službi kompaniji SKILLSET doo vlasnika ogranka, koja posluje pod propisima i zakonima Republike Srbije.

Odluku doneo

Predrag Petrović
dipl.master ecc.
direktor

Podeli: