Skijašnica

Cenovnik

Cenovnik za korišćenje skijašnice sa uračunatim pdv-om važeći je od 01.01.2020 godine.
Skijašnica Etaže Standard skladištenja Kapacitet Opreme Januar
1 Dan
Februar
1 Dan
Mart
1 Dan
April
1 Dan
Maj
1 Dan
Jun
1 Dan
Jul
1 Dan
Avgust
1 Dan
Septembar
1 Dan
Oktobar
1 Dan
Novembar
1 Dan
Decembar
1 Dan
37.77 m2 11 boksova 4 para skija u 1 boks 2.370 rsd 2.370 rsd 2.370 rsd ne radi ne radi ne radi ne radi ne radi ne radi ne radi ne radi 2.370 rsd
skijasnica za hrabre

Uslovi korišćenja

Aranžman turističkog boravka plaća se 14 dana pre početka korišćenja,isplaćuje se u celosti po izdatom pred računu odabranog termina.

Fakturu izdajemo na kontu Vaše uplate, faktura sa Vašim podacima fizičkog ili pravnog lica šalje sa na željenu adresu korisnika.

Korisnici koji odaberu više od 15 dana korišćenja usluge stiču pravo na adekvatan popust od 5% do 15% od bruto cene.

Termini se mogu promeniti uz 10 dana balgovremenu prijavu.Otkazivanje termina nije besplatno.

Napomena

Apartmani se higijenski uređuju adekvatnim čišćenjem i standardizovanom dezinfekcijom pre i posle Vašeg boravka zamenom poteljine i dopunom svih higijenskih sredstava.

Pre i posle Vašeg boravka vrši se kontrola ispravnosti svih tehničkih uređaja uz prisustvo korisnika usluge i rukovodioca objektom.

Apartmani se ostavljaju u adekvatnom ispravnom i ne oštećenom stanju sa izvršenom kontrolom kvaliteta.

Obaveštenje

Ne prihvatamo obavezu čuvanja Vaših ličnih i dragocenih stvari tokom boravka u našim prostorijama turističkog objekta.

Ne vršimo nadoknadu bilo kakvih gubitka ili oštećenja Vaših ličnih i dragocenih stvari tokom boravka u našim prostorijama turističkog objekta.

Za vreme Vašeg boravka ukoliko dođe do bilo kakvog oštećenje naših prostorija,nameštaja,ili gubitka tehničkih i običnih predmeta,uređaja,nadondada štete naplačuje se na licu mesta po tržišnim cenama korisniku usluga.

Podeli: